Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1984 be4d

illogical-vulcan:

millennial dreams: to have enough money for a 1 bedroom apartment, bills, and groceries. 

Reposted frompannakojot pannakojot viaszydera szydera
9755 5b8b 420
Reposted fromdelain delain viaszydera szydera
W końcu znajdujesz osobę z którą możesz wszystko. Z którą uwielbiasz wszystko, począwszy od robienia kanapek poprzez rozmawianie, skończywszy na uprawianiu miłości. Osobę przy której nawet najbardziej prymitywna czynność jak spacer w deszczu potrafi być czymś niezwykłym, czymś niecodziennym. Każdy z nas czeka na osobę, dzięki której poranne wstawanie z łóżka będzie miało sens. Kiedy już ją znajdziemy, nie pozwólmy sobie jej odebrać. Szarpmy się z losem, walczymy z przeznaczeniem, ale nie pozwólmy pozbawić się szczęścia.
Kłóćcie się, ile chcecie, niech latają talerze, ale nigdy nie kończcie dnia bez zgody.
— Papa Francesco
Reposted fromell ell viafatu fatu
9644 14a8 420
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viasewkagold sewkagold
1795 b9a1 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viaKACHA KACHA
6351 1ff0 420
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaLalli Lalli
7475 13e7 420
Reposted bykrybusszyderazodynniwiejanealicejonesamerykanskieciachoMentalBreakdownkarolsssjakbycoeffigyjutyndaaura-lunarisinto-blacklovelythingsfascynacjegreenka2000
7473 afd1
Reposted byszpaqushexxeczarnawodaOnly2you
7465 1b66 420
Reposted byszyderablackdramazouzatosiaalittlewhiteliesLallidualistyczniebansheRekrut-KhappykokeshioversensitiveWarpRidersleepwalkers
1988 138c 420
Reposted fromoblivious oblivious viaszydera szydera
5809 a5fb 420
Reposted fromberry-girl berry-girl viaczarnawoda czarnawoda
1530 2d7e 420
Reposted fromnudes nudes viaczarnawoda czarnawoda
7404 6ec8 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viasnuffout snuffout
0684 9021 420
it fucks me up everytime I see them.
Reposted fromhysterie hysterie viavoine voine
1102 3ece 420
Reposted byperfectlyimperfectskokwboksoadystaLuukkaHypothermiaOkruszeklefusmoke11krybusfutureiscomingsamviSoulPLelentarieleniwabulaszyderawhovillerawwrrlaennahjestemdeszczemKaerathesilenceofthealcoholicmalinysiekonczaprezesfrankokateistruebansheprincessconsuelaelenarinSmerfMarudabarricadenoitaktojestyanahFreXxXanecianowpodkrawatemashdsa
1085 9209 420
Reposted byno-longer-koreJasiuuujestemdeszczemdeLioncourtnothingiseverythingszyderakateistrue
1075 c209 420
Reposted byeveleentasteofmartinizaufajswojemuscenarzysciemiszavertheerRedPennyoversensitiveKarolina22Nemoursszyderahereyesdefinicjamiloscilaparisienneczekoladowysenjenny-roseabracadanobraagta13kahamystolenshowjasnaapartyhardorgtfodifferentgolondrinamrsharrietspecterthesilenceofthealcoholicDieKleineMyjossiehomcziventigodiebitchdiesgrialux3eternalloveeewisniowysadhysteriealicemeowblaackcoffeevacannessztukastukblackstarsdeceasedygotywruchujednostajniepopierdolonymabracadanobramajenkinablesmental-catstraconyczaskrybusbelieve17madadreamGoldenHarelunadimidianables
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl